Tytuł parafrazujący powszechnie znane sformułowanie business-to-business (B2B), oznaczające relacje biznesowe, nie jest przypadkowy. Zespół Effective Idea doskonale wie, jak ważne jest budowanie więzi z innymi przedsiębiorstwami i odpowiednie podejście do klienta biznesowego.

Kontakty między przedsiębiorcami i budowanie długofalowej współpracy, opartej na osobistych interakcjach to istota rynku B2B. Relacje biznesowe tworzą ludzie. Ludzie, którzy reprezentując przedsiębiorstwa, wiedzą dokładnie, z kim i dlaczego pracują. Nawiązanie takich właśnie bezpośrednich interakcji, które z czasem mogą przerodzić się w długofalową współpracę umożliwia BNI. Jest to największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie. Od ponad 30 lat jej członkowie – przedsiębiorcy z całego świata, dostarczają sobie wzajemnie usługi wysokiej jakości oraz budują wzajemne zaufanie. Istotą BNI jest rozbudowywanie sieci kontaktów w oparciu o profesjonalne rekomendacje oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w biznesie. Podstawową zasadą funkcjonowania BNI jest obecność w każdej grupie tylko jednego przedstawiciela danej branży, co pozwala uniknąć konfliktu interesów.

Członkiem działającej na Podbeskidziu grupy BNI Partners jest założycielka Effective Idea. 9 listopada Katarzyna Bruzdewicz wystąpiła w roli Mówcy Dnia. Podczas spotkania poświęconego praktycznemu zastosowaniu marketingu w prowadzeniu działalności biznesowej słuchacze nie tylko mieli okazję zapoznać się z oferta naszej firmy, ale także przeprowadzić, w formie prostej gry, diagnozę własnej sytuacji. Nowoczesna, przejrzysta strona internetowa, unikalne logo, które pozwoli odróżnić się na tle konkurencji oraz dobrej jakości materiały drukowane- to formy promocji, które uczestnicy stosują najchętniej. Jednocześnie wiele osób wskazało, że to właśnie aspekt marketingowy wymaga dopracowania w prowadzonych przez nie biznesach. Opowieść o szczęśliwym życiu marketingowca spotkała się z ciepłym przyjęciem członków grupy BNI Partners.